Microplastics watchers

𝚀𝚞𝚎 é𝚜 ”Microplastics Watchers”?

Microplastics Watchers és una activitat per recollir plàstics de les platges de les Illes Balears.

En què consisteix?

Aquesta activitat consisteix en recollir arena d’una zona exacta i examinar-la de forma que només quedin els plàstics i dur-se’ls a un científic, així podrà examinar quant de plàstic hi ha.

𝚀ui ho du a terme?

La activatat de Microplastics Watchers ho du a terme el GOB. A Mallorca el col·legi CEIP S’Hort des Fassers, és l’únic que fa aquesta activitat. El dia 22 de febrer, els nins i nines de 6èC vàrem anar a la platja de Sant Joan a fer la recollida de plàstics i el 24 de febrer vàrem examinar l’arena. En total vàrem trobar 287 plàstics ( a la zona ”A” trobàrem 10 microplàstics i 18 mesoplàstics i a la zona ”T” vàrem trobar 187 microplàstics i 73 mesoplàstics ).