Titànic

Titànic és una de les histories més famoses, un vaixell que es va enfonsar després de xocar amb un iceberg.

Quina és la historia?

La historia de aquest comença el dia 10 d’abril de l’any 1912, amb un vaixell britànic que va partir del port de Southampton per començar la seva ruta on finalitzaria en New York. El Titànic va pasar per Cherburgo i Queenstown abans de anar cap a l’Oceà Atlàntic. Cuatre dies despres (14 d’abril), A les 23:40, Titànic es va xocar amb un iceberg. A les 2:20 del 15 d’abriel, el vaixell, es va xapar per la meitat, de forma que es va enfonsar. De les 2208 pasatgers que hi havia, varen morir 1496 i 712 pasatgers varen sobrevivir.

Fes clic per trovar-ne més informació